TILBUD TIL INSTITUTIONER

Vi varetager:

 • Udskiftning af lyskilder
 • Flytteopgaver
 • Udførelser af håndværksmæssige opgaver
 • Opsætning af inventar
 • Tilsyn med varme- og ventilationsanlæg
 • Gennemgang af matrikel hver dag
 • Fejning af hele området
 • Græsslåning og fjernelse af ukrudt
 • Klipper og beskærer buske, hække og træer
 • Afrydning af sne og glatførebekæmpelse
 • Affaldssortering og storskrald
 • Udskiftning af sand
 • I det hele taget, at alle udendørsarealer er renholdt på jeres institution

Vi tilbyder en ordning som sikrer:

 • En høj service
 • En arbejdsgang som sikrer institutionens fysiske drift
 • Fleksible og engagerede medarbejdere
 • Forståelse for et institutionsliv
 • Løbende egenkontrol/kvalitetssikring

Vi sikrer at arbejdstilsynets forskrifter overholdes, både inde og ude.

H.D.BYG tilbyder faste kontrakter, som tilpasses institutionens særlige behov og også enkeltstående projektforløb. Vores alternative gårdmandsteam består primært af fagmæssigt uddannede medarbejdere, som alle har forståelse for institutionslivet og er positive i mødet med personalet og børn. Der er tilknyttet en fast medarbejder til hver institution og vi har alle ens arbejdstøj, så vi er nemme at kende. Vi møder ind hver dag, og sikrer at alt er som det skal være, også når de er ferie og sygdom.

Se hvad vi ellers tilbyder af offentlige services & ydelser

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Side menu.cshtml)
Top